Atruna

Datu aizsardzības atruna


SIA “J.Ķīsis”, reģistrācijas numurs LV40002012540, adrese: Ģertrūdes iela 32, Rīga, ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar medicīnas mērķiem un Jūsu ārstēšanas programmu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

 

Pēdējās izmaiņas: 27. jūlijs, 2016

Autortiesības © 2006-2018 SIA J. Ķīsis