Encyclopedia

Enciklopēdijā varat uzzināt par ādas slimībām, to simptomiem, ārtēšanas procesu, kā arī par procedūrām, kas to veicina. Lūdzam ievērot, ka sniegtā informācija nevar aizvietot speciālista konsultāciju ādas slimību jautājumos.

Make an appointment

We will contact you to remind you the time of your appointment!
Make an appointment