Music therapy

  • Mūzikas terapeites ar vairāk kā 5 gadu pieredzi
  • Specializācija vibroakustiskās mūzikas terapijas metodē
  • Strādā ar bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem

Ārstniecības process

Vizīte

Ārstēšanas kurss

Atkārtota vizīte

Dzintra Zariņa

„Mans mērķis ir palīdzēt cilvēkiem pārvarēt psihoemocionālas un fiziskas krīzes, atjaunot un stiprināt dabīgos psihes un ķermeņa pašdziedināšanās resursus. Palīdzēt iepazīt un attīstīt personības radošo potenciālu un veicināt tā pašrealizāciju.”

Definīcija

Mūzikas terapija ir papildinošs terapijas veids, kas palīdz uzlabot cilvēka psihisko, fizisko un sociālo veselību; tā ir zinātnisks un radošs mūzikas elementu pielietojums terapijas procesā, kas balstīts psiholoģijā, medicīnā un mākslā.  

Mūzika, ko uztver (klausās) vai rada klients/pacients, kalpo kā lielisks vidutājs komunikācijai, it īpaši gadījumos, kad klientam vai pacientam ir grūtības paust savas problēmas tiešā, terapeitiskā sarunā, neatkarīgi no tā, vai šīs grūtības ir radījušas psiholoģiskas (depresija u.c.) vai fiziskas slimības (insults, autisms u.c.).

Mūzika var ietekmēt ķermeni un prātu gan tiešā veidā, pateicoties skaņas fiziskajai ietekmei uz šūnām un orgāniem (piemēram, kā vibroakustiskā skaņas terapija), gan netiešā veidā, ietekmējot emocijas, kas savukārt izraisa neskaitāmus procesus ķermenī.

Apraksts

Mūzika, kā radošs izpausmes līdzeklis, ir dziedinoša gan pati par sevi, gan  palīdz piekļūt  psihiskajiem procesiem, tādējādi palīdzot cilvēka veselībai visos trīs tās aspektos – fiziskajā, psihiskajā un sociālajā.

Terapeitiskajā procesā caur mūziku izpaužas cilvēka zemapziņa, kurā arī slēpjas mūsu emocionālo un attiecību grūtību un konfliktu cēloņi. Terapijas laikā starp pacientu/klientu un terapeitu tiek veidotas terapeitiskas attiecības, kas nodrošina iespēju drošā vidē izrunāt sāpīgu vai traumējošu pieredzi un caur šīs pieredzes apzināšanos izveidot jaunus, veselīgus uzvedības modeļus, atbrīvoties no traucējošām, sāpīgām emocijām un uzlabot dzīves kvalitāti.

Mūzikas terapija palīdz pārvarēt:

  • psiholoģiskas un emocionālas grūtības,
  • atkarības un līdz atkarības problēmas,
  • psihiskās veselības traucējumus (panikas lēkmes, trauksmi, depresiju, ēšanas traucējumus, u.c.),
  • psiholoģiska vai fizioloģiska stresa izraisītus traucējumus,
  • psihosomatisksus simptomus,
  • neiroloģisko funkciju traucējumus (atmiņa, uzmanība, runa, kustība), kas radušies insulta, smadzeņu traumas vai neiroloģisku saslimšanu rezultātā.

Terapija ne vienmēr tiek meklēta problēmu vai problemātiskas komunikācijas risināšanas nolūkos; tā var palīdzēt atklāt slēptu potenciālu, pilnveidot un attīstīt savu personību, sasniegt savas dzīves pilnvērtīgāku izpausmi, dzīvesprieka un gandarījuma izjūtu. 

Mūzikas terapija nav piemērota:

  • pacientiem akūtos slimības stāvokļos (psihoze, hipertoniska krīze, u.t.t.).

Terapijas cikls

Pirmā sesijaIzvērtēšanas sesiju ciklsTerapeitiskais process (12 un vairākas sesijas)
Iepazīšanās sesija, kurā tiek noskaidrots iemesls terapijas nepieciešamībai; vienošanās par pirmo sesijas ciklu (45 min.) 2-4 sesijas, kurās caur muzikālām interakcijām un terapeitisku sarunu tiek noformulēts terapijas mērķis Muzikālās interakcijas atbilstoši klienta/pacienta vajadzībām un izvirzītā mērķa sasniegšanai

Sesiju ilgums var būt 60-90 minūtes, un tiek noteikts savstarpēji vienojoties un izvēloties sesijas metodi.

Konsultācijas cena

Pirmā vizīteCena
Iepazīšanās sesija (45 min.) 20 €

Cenu saraksts

Pirmā vizīteCena
Vibroakustiskā mūzikas terapija (60 min) 30 €
Mūzikas terapija individuāli (bērniem, pusaudžiem) (30-45 min) 15 - 20 €
Mūzikas terapija individuāli (pieaugušajiem) (60 min) 25 €
Mūzikas terapija grupā (90 min) 15 €

Klīnikas terapeiti

Dzintra Zarina

Ask a question Make an appointment

Jelena Skripka

Ask a question Make an appointment

Make an appointment

We will contact you to remind you the time of your appointment!
Make an appointment
Cancellation Policy

Ask a question

Name *
E-mail *
Specialists
Ask a question *

Thank you for your question!

The specialist will contact you shortly