Lietošanas noteikumi

Lietojot šo mājaslapu, Jūs atzīstat un piekrītat visiem ar šo mājaslapu saistītiem lietošanas noteikumiem, kas ir nodrošināti no SIA J. Ķīsis puses, to skaitā arī Atcelšanas politikai. Šie noteikumi var tikt mainīti bez šīs mājaslapas īpašnieka iepriekšēja brīdinājuma. Lietojot šo mājaslapu pēc šādu izmaiņu stāšanās spēkā, Jūs piekrītat šīm izmaiņām un atzīstat tās par spēkā esošām. Lūdzam pirms šīs mājaslapas lietošanas regulāri iepazīties ar iespējamām šīs mājaslapas lietošanas noteikumu izmaiņām.

Piekļuve šai mājaslapai

Jums ir jābūt vismaz 18 gadus vecam, lai lietotu šo mājaslapu. Ja Jums ir mazāk nekā 18 gadu, Jums nav atļauts pārlūkot šīs mājaslapas saturu. Sakarā ar šīs mājaslapas lietotāju vecuma ierobežojumu informācija, ko šī mājaslapa ievāc, iekļaujas bērnu interneta privātuma aizsardzības aktā (COPPA), un tā netiek uzskatīta par šo aktu pārkāpjošu.

Lietošanas ierobežojumi

Jūs šo mājaslapu variet izmantot tikai un vienīgi vajadzībām, kas ir atļautas no šīs mājaslapas īpašnieku puses. Bez iepriekšējas SIA J. Ķīsis rakstiskas atļaujas Jūs nedrīkstat izmantot šīs mājaslapas informāciju šajā mājaslapā neparedzētos nolūkos, piemēram, izvietot vai atļaujot izvietot trešajai personai šajā mājaslapā iekļautos tekstus, grafikus, logotipus vai jebkāda cita veida informāciju komerciālos nolūkos. Jūs piekrītat sadarboties ar SIA J. Ķīsis aizdomīgu vai ļaunprātīgu darbību novēršanā saistībā ar šīs mājaslapas informācijas izplatīšanu vai bojāšanu.

Pārdošanas politika

Šajā mājaslapā ir iespējams pasūtīt klīnikas speciālistu konsultācijas. Pasūtot konsultāciju, Jūs varat izvēlēties 1 no 2 piedāvājumiem:

  • Standarta vizītes cena. Apmaksa jāveic uz vietas.
  • Vizītes cena ar 10% atlaidi. Jāveic priekšapmaksa pilnā apmērā, ievadot kredītkartes datus. Izvēloties šo piedāvājumu Jūs piekrītat, ka vizītes atteikuma gadījumā nauda netiks atgriezta.

24 stundas pirms vizītes Jūs saņemsiet atgādinājuma SMS par pierakstu uz konsultāciju.

Atcelšanas politika

Mūsu komandu veido Latvijas izcilākie speciālisti savā jomā, sniedzot katram pacientam individuālu pieeju un nedalītu uzmanību. Lūdzam par vizītes atteikumu paziņot ne mazāk kā 24 stundas pirms vizītes. To iespējams izdarīt:

  • uzklikšķinot uz vizītes atcelšanas saites pieraksta apstiprinājuma e-pastā,
  • zvanot +371 28699111,
  • rakstot uz info@dermatologs.com

Naudas atgriešanas politika

Priekšapmaksa tiek ieturēta tikai gadījumos, kad tiek pasūtīta konsultācija ar 10% atlaidi. Vizītes atteikuma gadījumā nauda netiek atgriezta.

Īpašumtiesības

Šīs mājaslapas saturs pieder SIA J. Ķīsis. Minētais saturs un jebkuras citas izcelsmes saturs citās interneta vietnēs, kas ir SIA J. Ķīsis īpašums, nedrīkst būt pārpublicēts, kopēts, izdalīts, augšupielādēts, nosūtīts vai pārsūtīts bez iepriekšējas SIA J. Ķīsis autorizētas personas rakstiskas piekrišanas. Izņēmums ir šajā mājaslapā atrodamās informācijas drukāšana personīgām vajadzībām. Jebkāda šajā mājaslapā izvietotā informācija ir domāta vienīgi katra tās apmeklētāja personīgām vajadzībām. Jebkādas darbības, kas saistītas ar šajā mājaslapā atrodamās informācijas izmainīšanu no šīs mājaslapas lietotāja puses, pārkāpj SIA J. Ķīsis intelektuālās īpašumtiesības un var tikt klasificētas kā kaitējums SIA J. Ķīsis intelektuālam īpašumam. Šādos gadījumos SIA J. Ķīsis patur tiesības izvēlēties sankcijas, kas vērstas pret šādiem lietotājiem.

Saites

Šī mājaslapa var tikt ievietota saitēs, kas ir atrodamas citās, ar SIA J. Ķīsis nesaistītās interneta vietnēs. SIA J. Ķīsis var nebūt informēts par šādām mājaslapām, tādējādi SIA J. Ķīsis nenes nekādu atbildību par tādās interneta vietnēs izvietoto informāciju. Apmeklējot saites, katrs lietotājs uzņemas individuālu risku.

Piekrišana

Jūs piešķirat SIA J. Ķīsis bezmaksas, pastāvīgas, nemaināmas, neekskluzīvas tiesības un atļauju visas pasaules teritorijā izmanot, reproducēt, modificēt, adaptēt, publicēt, tulkot, izplatīt, radīt atvasinātus darbus, izstādīt un attēlot visu saturu, atzīmes, ieteikumus, idejas, grafiskus attēlus vai jebkādu citu informāciju, kas tiek nodota SIA J. Ķīsis ar šīs mājaslapas starpniecību. SIA J. Ķīsis neuzliek par pienākumu sev uzskatīt kādu no apmeklētāju sniegtajiem datiem par konfidenciāliem, un SIA J. Ķīsis var izmantot jebkuru no augstāk minētās informācijas savas biznesa darbības veikšanā (tai skaitā, neierobežoti – preču izplatīšanā vai reklāmas nolūkos).

Atruna

Šīs mājaslapas saturs ne vienmēr var būt pilnvērtīgs un aktuāls. Informācija, kas ievietota šajā lapā, nav izsmeļoša un neaptver visus jautājumus, tēmas, vai faktus, kas varētu būt saistīti ar jūsu mērķiem.

Šīs lapas izmantošana ir Jūsu personīgā izvēle un jebkādus riskus par rezultātiem, kas minēti šajā mājaslapā uzņematies Jūs paši. SIA J. Ķīsis nesniedz nekādas garantijas par šīs mājaslapas apmeklētāju jebkādiem rezultātiem vai sasniegumiem.

SIA J. Ķīsis negarantē, ka šajā mājaslapā sastopamā informācija ir ievietota nekļūdīgi, kā arī to, ka kļūdas tiks izlabotas.

SIA J. Ķīsis nenes nekādu atbildību par iespējamiem vīrusiem vai kādiem citiem datoram nelabvēlīgiem interneta vides komponentiem, kas var nokļūt uz šīs mājaslapas apkalpojošā servera. Jūs, nevis SIA J. Ķīsis, apņematies segt visus zaudējumus, kas var rasties šīs mājaslapas lietošanas rezultātā.

Atbildības Ierobežojums

SIA J. Ķīsis, kā arī šīs kompānijas partneri, licencētāji, servisa nodrošinātāji, satura nodrošinātāji, darbinieki, aģenti un citi uzņēmuma darbinieki nenes nekādu atbildību par nejaušu, tiešu, pastāvīgu, īpašu, tipveida vai kādām citām negatīvām ietekmēm, ieskaitot peļņas vai atlīdzības zaudējumiem, sāpēm, emocionālu stresu vai līdzīgām ietekmēm pat gadījumā, ja SIA J. Ķīsis ir bijis iepriekš brīdināts par šādu negatīvu ietekmju iespējamību.

Prečzīmes

Zīmoli, prečzīmes, pakalpojumu zīmes, logotipi, kas ir izvietoti šajā mājaslapā, ir SIA J. Ķīsis vai attiecīgās personas / uzņēmuma/organizācijas, kas šos datus iesniedza, īpašums. SIA J. Ķīsis un jebkura cita iesaistītā puse, kas iesniegusi zīmolus, prečzīmes, pakalpojumu zīmes, logotipus, patur visas tiesības minētās informācijas izmantošanu.

Drošība

Šīs mājaslapas lietotājiem ir aizliegts izmantot jebkāda veida programmas vai interneta rīkus, kas var apdraudēt šīs mājaslapas darbību un tajā atrodamo datu drošību. Ja Jūs jebkādā veidā esat pārkāpis augstāk minētos noteikumus, SIA J. Ķīsis patur tiesības ziņot par Jums un Jūsu veiktajām darbībām, kā arī nodot Jūsu datus sistēmas administrācijām citās interneta vietnēs, lai palīdzētu tām risināt ar drošību saistītos incidentus. SIA J. Ķīsis patur tiesības izmeklēt visus ar mājaslapas drošību saistītos gadījumus un nodot informāciju par aizdomās turamām personām atbildīgām instancēm mājaslapas drošības draudu novēršanai.

Bloga lietošana

Bloga rakstus ievieto SIA J. Ķīsis noteikti mājaslapas administratori. Blogu komentēt var jebkura pilngadīga persona.  Par blogā un komentāros rakstītās informācijas patiesumu un precizitāti, kā arī jebkādām sekām, ko var izraisīt nepatiesas un neprecīzas informācijas publicēšana vai jebkādi šo noteikumu pārkāpumi, atbild tikai to autori.

SIA J. Ķīsis nenes atbildību par iespējamiem autoriem nepieņemamiem komentāriem (atsauksmēm), morāliem vai materiāliem zaudējumiem saistībā ar viņa veidotā bloga materiālu (rupjībām, tīšiem apvainojumiem u.tml.), vienlaikus paturot tiesības nepieciešamības gadījumā veikt likumā noteiktās darbības, lai sauktu pie atbildības šādu komentāru publicētājus. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, šādas tiesības ir arī pašam autoram. SIA J. Ķīsis ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt un papildināt blogu veidošanas noteikumus.

Bloga lietošanas ētikas kodekss

1. Publicējiet tikai faktus, par kuru patiesumu esat pārliecinājušies.
Ja publikācijas saturs uzskatāms par pieņēmumu, baumām, spekulāciju, tā arī norādiet. Ja ir pamats aizdomām, ka kaut kas no publicētā varētu neatbilst patiesībai, miniet to savā materiālā. Apgalvojumus publicējiet tikai gadījumā, ja esat pārliecināts par to patiesumu.

2. Ievietojiet saites (atsauces) uz tiem jūsu aprakstītajiem citu autoru materiāliem, kas jau iepriekš tikuši publicēti internetā. Šāda rīcība ļaus lasītājiem pašiem spriest par precizitāti un izpratni saistībā ar jūsu publikācijām. Lasītāji ir pelnījuši iegūt pēc iespējas plašāku pieeju faktiem, un tas viņus padara par aktīviem informācijas patērētājiem.

3. Veiciet dezinformācijas labojumus. Konstatējot, ka esat atsaucies uz kādu patiesībai neatbilstošu informācijas avotu, veiciet attiecīgus labojumus, izmantojot uzticamāku informācijas avotu. Ja neprecīzs izrādījies kāds no agrāk publicētajiem materiāliem, norādiet uz to administratoriem un lūdzat veikt attiecīgus labojumus.

4. Rakstiet savus materiālus un komentārus ar tādu domu, it kā tos nebūtu iespējams labot.
Ar pārliecinošu attieksmi rakstīti materiāli, kuros nav jāveic labojumi, palielina ticamību. Atcerieties par grāmatām un drukātajiem medijiem, kurus nav iespējams labot! Lai arī pagātnes notikumu aprakstos var veikt labojumus, šos notikumus nevar padarīt par nebijušiem. Internetā ir iespējams veikt labojumus un dzēst materiālus, taču tā ne vienmēr ir laba pieeja.
Vienīgais izņēmums attiecībā uz dzēšanu pieļaujams gadījumā, kad netīšām atklāta personīga informācija par kādu personu. Atklājot, ka esat pārkāpis kādas personas uzticību vai ar tās pieminēšanu savā materiālā sagādājis tai neērtības, visa materiāla izdzēšana uzskatāma par ļoti godīgu situācijas risinājumu. Lūdzat administratoru to izdarīt!

5. Atklājiet jebkādu iespējamo savu interešu konfliktu.
Lielākā daļa blogu veidotāju ir diezgan atklāti attiecībā uz savām darba un profesionālajām interesēm. Tā kā blogu lasītāju auditorija pamatā balstās uz uzticību, paša bloga veidotāja norāde uz iespējamo savu interešu konfliktu ir viņu pašu labā.

6. Norādiet, ja esat izmantojis apšaubāmus vai tendenciozus informācijas avotus.
Apšaubāmu vai tendenciozu informācijas avotu izmantošanas gadījumā bloga veidotāja pienākums ir skaidri norādīt uz šādu avotu, jo īpaši pretrunīgi vērtētu jautājumu aprakstos.

Papildus informācija

Šie konkrētās mājaslapas Lietošanas Noteikumi tiks pārvaldīti un interpretēti atbilstoši Latvijas valsts likumdošanai neņemot vērā likumu iespējamo savstarpējo konfliktēšanu. Jūs dodat piekrišanu attiecībā uz personīgo jurisdikciju Latvijas teritorijas robežās jebkādu domstarpību vai strīdu gadījumā starp Jums un SIA J. Ķīsis, kas var rasties saistībā ar šiem Lietošanas Noteikumiem vai attiecībā uz kādu noteiktu šajos Lietošanas Noteikumos minētu tēmu. Visas iespējami iesaistītās puses piekrīt, ka strīdu un domstarpību risināšanai tiks izmantotas tiesu instances Latvijas Republikas teritorijā. Ja kāda daļa no šiem Lietošanas Noteikumiem tiks uzskatīta par prettiesisku, anulējamu vai nerealizējamu, tad tā konkrētā šo Lietošanas Noteikumu daļa tiks izņemta no kopējā konteksta. Šie Lietošanas Noteikumi nosaka, ka panākta pilnīga vienošanās starp visām iesaistītajām pusēm, kas ir jebkādā veidā saistītas ar šo noteikumu izpildi. Mājaslapas lietošana nozīmē pilnīgu, bezierunu piekrišanu šiem noteikumiem. SIA J. Ķīsis var jebkurā laikā pārskatīt šīs mājaslapas Lietošanas Noteikumus izmainot to saturu.

Pēdējās izmaiņas: 1. augusts, 2019
Autortiesības © 2006-2019 SIA J. Ķīsis