Privātums

Jūsu privātums mums ir ļoti svarīgs. Mūsu interesēs ir, lai Jūsu pieredze izmantojot internetu ir pēc iespējas patīkamāka un lai Jūs ar pilnīgu drošību varētu izmantot interneta sniegto plašo iespēju klāstu pateicoties pieejamiem rīkiem un informācijai.

Esam sastādījuši šo privātuma politiku, lai demonstrētu savu viennozīmīgo atbalstu privātumam un drošībai. Šī privātuma politika skaidro, kā mūsu kompānija ievāc informāciju no visiem šīs mājaslapas apmeklētājiem. Iesakām ļoti uzmanīgi izlasīt šo informāciju. Šī privātuma politika ir atjaunota datumā, kas norādīts šīs lapas apakšā pie „Pēdējās izmaiņas”.

Personīgā informācija, ko ievāc mūsu kompānija un tās izmantošanas mērķi

Mūsu kompānija ievāc informāciju no apmeklētājiem, kuri mūsu mājaslapā aizpilda divu veidu formas – jautājuma formu un kontaktformu. Personīgā informācija tiek ievākta tikai un vienīgi ar nolūku sniegt iespēju klīnikas pārstāvjiem (administrācijai, ārstiem) sazināties ar attiecīgo personu. 

Personīgās informācijas klasifikācija var neaprobežoties ar: vārdu, uzvārdu, profesiju, valsti, e-pasta adresi, tālruņa numuru un citu personīgu informāciju, kas no apmeklētāja puses tiek ierakstīta jautājuma formā. Neeksistē nosacījumi, pie kuriem šī informācija tiktu nodota trešajām personām.

Klīnikas pārstāvji var nosūtīt Jums jebkāda veida informāciju, kas saistīta ar šajā mājaslapā minētajiem produktiem vai aktivitātēm:

  • Telefoniski (zvanot, SMS),
  • E-pastā,
  • Izmantojot tiešsaistes saziņas rīkus,
  • Sociālajos tīklos.

Piekrišana datu apstrādei

Atzīmējot, ka piekrītat mājaslapas Privātumam un Lietošanas noteikumiem, Jūs piekrītat, ka SIA “J.Ķīsis”, reģistrācijas numurs LV40002012540, adrese: Ģertrūdes iela 32, Rīga, LV-1011, veiks Jūsu personas datu apstrādi medicīniskiem un veselības aizsardzības mērķiem saskaņā ar Jums sniegto informāciju, nodrošinot, ka Jūsu datu apstrādē tiks ievērotas Eiropas Savienības un nacionālo normatīvo aktu prasības.

Jūs jebkurā laikā esat tiesīgi prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu datu lietošanu, kā arī atsaukt šeit sniegto piekrišanu un prasīt savu datu dzēšanu. Atsaukums iesniedzams rakstiski jeb pa e-pastu: info@dermatologs.com.

Sniedzot piekrišanu, Jūs garantējat, ka veiksiet apmaksu par SIA “J.Ķīsis” konsultācijām, veiktajām operācijām un citiem Jums sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar esošo cenrādi.

Vispārīgā datu aizsardzības regula

Ar 2018. gada 25. maiju tiek piemērots jauns Eiropas Savienības regulējums attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību jeb Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR vai General Data Protection Regulation). Regula nosaka, kādi principi Klīnikai jāievēro, apstrādājot Jūsu personas datus, t.sk., to uzglabāšanu un dzēšanu.

Regula palielina Jūsu iespējas kontrolēt savus personas datus un tos aizsargāt, kā arī nodrošina vienotu pieeju Jūsu personas datu apstrādei un aizsardzībai visā Eiropas Savienībā.

Klīnika turpinās sniegt Jums pakalpojumus tāpat kā līdz šim un to pieejamība nemainīsies, bet turpmāk mēs Jūs informēsim par to, kāda veida personas datus mēs apstrādājam, kādiem nolūkiem un uz kāda pamata mēs to darām, kam nododam Jūsu personas datus, cik ilgi tos glabājam, kā arī Jūsu tiesībām attiecībā uz savu personas datu apstrādi.

Klīnika turpinās ievērot Jūsu pamattiesības, brīvības, jo īpaši tiesības uz privātās, ģimenes dzīves un saziņas neaizskaramību, likumīgi un godprātīgi veicot Jūsu personas datu apstrādi. Klīnika rūpēsies, lai Jūsu personas dati būtu precīzi un atjaunoti, veicot visus nepieciešamos pasākumus šādu personas datu labošanai vai dzēšanai, t.sk. papildināšanai vai atjaunošanai. Klīnika garantē Jūsu personas datu neizpaušanu un drošību, aizsargājot tos pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi, nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu.

Datu aizsardzība

Klīnika nopietni uztver datu aizsardzības bažas. Ja Jūs neesat devis mums atsevišķu piekrišanu, resp., parakstījis Piekrišanu datu apstrādei, tad personas dati tiks apkopoti, apstrādāti un izmantoti tikai Klīnikā, ciktāl tas ir tehniski iespējams un nepieciešams, lai veiktu individuālos pakalpojumus un piedāvājumus. Ja atsevišķu piedāvājumu un pakalpojumu izmantošanai ir nepieciešams ievadīt personas datus (piemēram, pieprasījumu apstrāde, izmantojot kontaktinformācijas veidlapas), tad Klīnika apkopos un izmantos šos datus tikai tādā nolūkā, kādam Jūs mums esiet tos sniedzis.

Jūsu personas dati tiek nekavējoties dzēsti tiklīdz tie vairs nav nepieciešami mērķa izpildei, un attiecīgo dokumentu izdzēšana vai iznīcināšana nav pretrunā ar kādām juridiskām vai tiesību aktos paredzētajām saglabāšanas saistībām.

Jūsu personas datu apstrādes ietvaros piekļuve Jūsu personas datiem ir tikai mūsu un mūsu sadarbības partneru pilnvarotiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai un kuri apstrādā Jūsu personas datus tikai atbilstoši medicīnas nolūkiem vai atbilstošā mērķa izpildei, ievērojot personas datu aizsardzības tiesību aktos noteiktās personas datu apstrādes tehniskās un organizatoriskās prasības.

Visas sensitīvās informācijas aizsardzībai tiek izmantota SSL šifrēšana.

Datu pārzinis

Jūsu Personas datu pārzinis ir SIA “J.Ķīsis”, vienotais reģistrācijas Nr. 40002012540, juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 32, Rīga, Latvija, LV-1011, tālrunis: 28699111, e-pasts: info@dermatologs.com.

Sīkdatnes (cookies) un sociālie mediji

Sīkdatnes ir mazi faili, kas tiek saglabāti Jūsu datu nesējā, un tie saglabā noteiktus iestatījumus un datus apmaiņai ar Klīnikas sistēmu, izmantojot Jūsu pārlūkprogrammu. Tie palīdz padarīt interneta piedāvājumu lietotājam draudzīgāku un efektīvāku kopumā.

Jūs vienmēr varat dzēst sīkdatnes sava pārlūkprogrammas drošības iestatījumos un konfigurēt pārlūkprogrammas iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm. Parasti tīmekļa pārlūkprogrammas izvēlnes joslā, izmantojot palīdzības funkciju, tiks parādīts, kā noraidīt jaunus sīkdatnes un dzēst jau saņemtos. Tomēr mēs norādām, ka Jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot visas mūsu vietnes funkcijas.

Mēs savā vietnē pievienojam piedāvājumus Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube un Google+ lapās. Atbildība par konfidencialitātes ievērošanu ir jānodrošina attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam.

Uz kurieni sūtīt jautājumus, kas saistīti ar Privātuma Politiku?

Jebkādu jautājumu gadījumā sakarā ar Privātuma Politiku lūdzam Jūs sazināties ar mums caur Kontaktu sadaļu, kas ir izvietota mūsu mājaslapā.

Izmaiņas privātuma politikā

Kompānija SIA J. Ķīsis patur tiesības pārrakstīt vai modificēt šo politiku, kā arī jebkuru citu informāciju, kas atrodama šajā mājaslapā, atjauninot saturu attiecīgajās sadaļās. Lietojot šo mājaslapu, Jūs piekrītat visiem noteikumiem un tajos veiktām izmaiņām. Lūdzam regulāri pirms lapas lietošanas caurskatīt šo Privātuma Politiku, lai Jūs apzinātos iespējamās izmaiņas.

 

Pēdējās izmaiņas: 1. augusts, 2019
Autortiesības © 2006-2019 SIA J. Ķīsis