Jūsu āda - mūsu rūpes

Jūsu āda - mūsu rūpes

06.02.2018

KLĪNIKAS VĪZIJA

Ņemot vērā pieaugošo ārējo apstākļu nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēku veselību un uzturā lietotās pārtikas zemo kvalitāti, dermatoloģijas nozīme cilvēka veselības saglabāšanā arvien vairāk pieaug. Klīnika ar savu augsti kvalificēto speciālistu komandu un sasniegumiem dermatoloģijas zinātnē pozicionē sevi kā vadošo medicīnas iestādi valstī.

KLĪNIKAS MISIJA

Āda ir lielākais cilvēka ķermeņa orgāns. Var pat teikt, ka āda ir cilvēka vizītkarte. Gandrīz katrs no mums savas dzīves laikā nonāk saskarsmē ar ādas slimībām vai jautājumiem par ādu. Āda ir mūsu saziņas līdzeklis ar apkārtējo vidi un vienlaicīgi arī mūsu aizsardzības vairogs pret to. Caur ādu tiek pārraidīti dažādi kairinājumi, kuri ir uzreiz redzami. Šī iemesla dēļ ir svarīga pieredzējuša dermatologa rūpīga un vienlaikus delikāta aprūpe un ārstēšana.

Izmantojot mūsu ikdienas darbu un pētījumus, mēs vēlamies veicināt izpratni par ādas slimībām un to ārstēšanu, kā arī uzlabot pacientu dzīves kvalitāti. Mēs skatāmies uz ādu kā uz visa ķermeņa veselības stāvokļa spoguli. Mēs ārstējam vairāk nekā tikai simptomus – mums ir svarīgi tikt klāt pie cēloņa, uzlabot vispārējo veselības stāvokli, līdz ar to tiekot galā arī ar ādas slimību.

Vissvarīgākais faktors ir agrīna diagnostika un pacientu lielāka vēlme veikt izmeklēšanu. Agrīna diagnostika un profilakse ir mūsu darbības fokusā. Pieredzējis dermatologs bieži var noteikt ādas slimību ātri un nesāpīgi pēc tās ārējām izpausmēm, tomēr nepieciešamības gadījumā tiek izmantoti jaunākie sasniegumi medicīnā, kas ļauj precīzi uzstādīt diagnozi, pielietojot atbilstošās iekārtas un nozīmējot nepieciešamās analīzes.

Tāpat mūsu mērķis un uzdevums ir arī seksuāli transmisīvo slimību, tostarp HIV infekcijas, diagnoze, terapija un profilakse.

Mūsu darbības, procesi un struktūras ir izstrādātas, lai pastāvīgi uzlabotu mūsu pakalpojumus un veiktspēju.

Mūsu kvalitātes prasības ir balstītas uz labākajiem sasniegumiem medicīnā un mūsu pacientu un personāla apmierinātību.

KLĪNIKAS STRATĒĢIJA

Ādas un alerģijas slimības var ievērojami ierobežot dzīves kvalitāti un sliktākajā gadījumā pat apdraudēt dzīvību. Vesela āda ir bieži viens no priekšnosacījumiem aktīvai un produktīvai dzīvei, panākumiem karjerā un pat personīgajā dzīvē. Mūsu mērķis ir palīdzēt jums atrisināt visas problēmas, kas var rasties šajā jomā, un veicināt jūsu labklājību un veselību.

Augstākminētais klīnikas galvenais mērķis definē klīnikas četrus stratēģiskos mērķus.

  • Pacienti. Pacientu saņemto ārstēšanas pakalpojumu pieaugums un to kvalitāte.

Klīnika skaidri nosaka savus medicīniskos mērķus. Mēs caurskatāmi un saprotamā veidā prezentējam savu medicīniskos rezultātu kvalitāti. Klīnika seko un analizē arī visas aprūpes kvalitātei, un tā mums ir viena no pacientu vajadzību sastāvdaļām.

  • Zināšanas. Speciālistu zināšanas kā būtisks priekšnoteikums kvalitātes augšanai.

Starptautiska mēroga sadarbība ar farmācijas kompānijām, klīnikas līdzdalība zinātnes attīstībā un speciālistu nepārtraukta apmācība ir svarīgi priekšnoteikumi ārstēšanas kvalitātes uzlabošanai. Ar šo stratēģisko mērķi mēs arī palielinām mūsu kā darba devēja pievilcību, jo piedāvājam karjeras perspektīvas.

  • Ekonomika. Klīnikas attīstība un ilgtspēja (darbības nepārtrauktība).

Klīnika darbojas kā ekonomiska vienība ar skaidri definētiem ekonomiskajiem rādītājiem. Klīnika izvirzījusi mērķi kāpināt peļņu ik gadu par 8-10%.

  • Izaugsme. Selektīva izaugsme un tirgus pozīcijas nostiprināšana.

Mēs strādājam un pieaicinām speciālistus, par kuriem klīnika ir pārliecināta ilgtermiņā kā darba devējs. Mūsu klīnikā mēs palielinām pacientu skaitu, tikai pārliecinoties par kvalitāti - un tādējādi nodrošinām ilgtermiņa aprūpi.

KLĪNIKAS VĒRTĪBAS

Balstoties uz visaugstākajiem medicīnas, aprūpes un organizācijas standartiem mēs piedāvājam kvalitatīvu, uz pacientiem orientētu darbu ar mūsu vislabākajām zināšanām. Pacientu rūpēm, bažām un vajadzībām pieejam individuāli, profesionāli un ieinteresēti.

Lai to nodrošinātu, klīnika orientējas uz :

Pacientiem. Pacients ir mūsu domāšanas centrā un nosaka mūsu rīcību. Mūsu pacientu labākā aprūpe un apmierinātība ir mūsu visaugstākais mērķis un mūsu vissvarīgākā misija. Mēs cienām cilvēku, respektējam mūsu pacientu individuālās fiziskās, garīgās un kultūras vajadzības un rūpējamies par mūsu pacientiem un viņu radiniekiem ar laipnību, kompetenci, atzinību un cieņu. Mēs nepārtraukti vaicājam saviem pacientiem par viņu apmierinātību un gaidām. Rezultātus mēs atklājam un izmantojam, lai pastāvīgi uzlabotu darbu un apliecinātu panākumus.

Saviem darbiniekiem. Mūsu darbiniekiem ir augsta profesionālā un sociālā kompetence, un viņi ir vissvarīgākais faktors mūsu pacientu aprūpei un ārstēšanai. Tāpēc mēs nepārtraukti veicinām mūsu darbinieku personīgo attīstību un profesionālo kvalifikāciju. Mums ir svarīgs augsts darbinieku apmierinātības līmenis; tas nodrošina sasniegumus un kvalitāti, ko pacienti sagaida, un veicina mūsu klīnikas panākumus. Katrs darbinieks jūtas kā daļa no mūsu klīnikas, taču tiek respektēta arī viņa individualitāte. Mēs cenšamies identificēt darbinieku problēmas un izstrādāt kopīgus risinājumus, lai paaugstinātu darbinieku potenciālu.

Uz augstu atbildību un profesionālu vadību. Mūsu klīnika apliecina skaidru un transparentu vadības kultūru. Visi darbinieki, it īpaši vadītāji, ir atbildīgi par mūsu kopējo mērķu sasniegšanu. Objektivitāte, vēlme sadarboties un komandas darbs ir nepieciešami, lai konsekventi īstenotu kopīgos mērķus. Katrs darbinieks ir integrēts ar savām īpašajām spējām. Vadītāju kompetence tiek apmācīta atbilstoši viņu vajadzībām.

Uz kvalitatīvu un saimniecisku darbību. Mūsu mērķis ir ekonomiski pamatota un veselīga darbība - vissvarīgākais priekšnoteikums, lai nākotnē varētu turpināt aktīvi darboties mūsu uzticēto pacientu labā. Tas nozīmē mērķtiecīgu un atbildīgu esošo un jauno resursu izmantošanu.

Kā klīnika mēs cenšamies panākt nepārtrauktu un visaptverošu mūsu pacientu konsultāciju un aprūpi. Šeit kā lielu izaicinājumu redzam izskaidrošanu, veselības veicināšanas pasākumus un profilaksi. Mēs strādājam kopā, lai optimizētu mūsu darbības – te ievērojamu ieguldījumu dod darbinieku un pacientu ieteikumi. Lai nodrošinātu mūsu pacientu visaptverošu ārstēšanu un aprūpi, mēs sadarbojamies ar citām medicīnas iestādēm un atzītiem ārstiem, kurus mēs uztveram kā partnerus. Mēs esam uz nākotni orientēta klīnika un pastāvīgi sekojam līdz veselības aprūpes un sociālo prasību izmaiņām.

Ārstējot ādu, mēs bieži vien ārstējam arī dvēseli.

Komentāri

Autorizēties, lai komentētu