Pētījumi

Piedalīšanās klīniskajos pētījumos nodrošina dermatoloģijas nozares attīstību,
sniedzot klīnikas klientiem iespēju izmantot jaunākās metodes ārstniecības
procesā, sniedzot efektīvus rezultātus