Cancellation Policy

Mūsu komandu veido Latvijas izcilākie speciālisti savā jomā, sniedzot katram pacientam individuālu pieeju un nedalītu uzmanību. Klīnika patur tiesības piestādīt rēķinu 20% apmērā no vizītes cenas nākamā apmeklējuma reizē, ja vizītes atteikums nav paziņots 24 stundas pirms vizītes.